Doç. Dr. CAN ÜNAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. CAN ÜNAL

T: (0282) 250 2350

M cunal@nku.edu.tr

W cunal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Tekstil Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (YL) / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez: Bulanık mantık uygulamasıyla konfeksiyonda işin ve personelin değerlendirilmesi (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (YL) / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2000-2003
Tez: Konfeksiyonda iş görenlerin iş yeri adaptasyonu ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi (2003)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1995-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2015-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2010-2015
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU
2000-2010
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
Konfeksiyon Teknolojisi
Planlama Teknikleri
Tekstil Kalite Kontrolü
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÜNAL C., GÜNER M., Job and Personnel Assessment in Clothing Industry Using Fuzzy Logic, FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, vol. 22, pp. 17-22, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ÜNAL C., A New Line Balancing Algorithm For Manufacturing Cell Transformation In Apparel Industry, Industria Textila, vol. 61, pp. 155-162, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ÜNAL C., TUNALI S., GÜNER M., Evaluation of Alternative Line Configurations In Apparel Industry Using Simulation, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, vol. 79, pp. 908-916, 2009.
Özgün Makale SSCI
4. ÜNAL C., GÜNER M., Selection of ERP Suppliers Using AHP Tools In the Clothing Industry, International Journal of Clothing Science and Technology, vol. 21, pp. 215-227, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. GÜNER M., ÜNAL C., Line Balancing In the Apparel Industry Using Simulation Techniques, FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, vol. 16, pp. 75-78, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜNER M., YÜCEL Ö., ÜNAL C., Applicability of Different Line Balancing Methods In the Production of Apparel (Konfeksiyon Üretiminde Farklı Hat Dengeleme Yöntemlerinin Uygulanabilirliği), Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 23, ss. 77-84, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ÜNAL C., Takım Elbise Üretiminde Ütü Departmanı Süreçlerinin ve Çalışan Performansının Değerlendirilmesi, Tekstil ve Mühendis, cilt 20, ss. 28-35, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. GÜNER M., İLLEEZ A. A., ÜNAL C., Analitik İş Değerlendirme Yönteminin Uygulanması ile Konfeksiyon İşletmelerinde Ücret Skalasının Oluşturulması (Constituting The Salary Scale In Apparel Plants By Application Of Analytical Job Evaluation Method)”, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 21, ss. 72-76, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. GÜNER M., ÜNAL C., ARIKAN C. O., Konfeksiyonda İş Örneklemesi Metodu ve Yakınlık Derecesi Prosedürü ile Yerleşim Planlaması (A Layout Planning By Using Closeness Ratings Procedure And Work Sampling Method In Apparel Industry), Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 20, ss. 172-177, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. GÜNER M., İLLEEZ A. A., ÜNAL C., İşletme Fiziksel Koşullarının Bulanık Mantık Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Bir Konfeksiyon İşletmesi Örneği (Evaluation Of Plant´s Physical Conditions Using Fuzzy Logic: An Apparel Industry Case Study), Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 19, ss. 206-211, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. GÜNER M., ÜNAL C., Konfeksiyon Sektöründe RFID Sistemlerinin Kullanımı, Tekstil Maraton, cilt 18, ss. 25-33, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. GÜNER M., ÜNAL C., Konfeksiyon İşletmelerinde İş Gücü Sirkülasyonu, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 17, ss. 140-144, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. GÜNER M., ÜNAL C., Üretimde Takt Zamanı, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 17, ss. 4-7, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. ÜNAL C., ATILGAN T., Konfeksiyonda Karar Verme Teknikleri, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 17, ss. 256-263, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. GÜNER M., ÜNAL C., Bilişim Teknolojilerini Kullanarak Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yönetiminin Konfeksiyona Sanayine Entegrasyonu, Konfeksiyon Teknoloji, cilt 39, ss. 84-96, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. GÜNER M., ÜNAL C., Konfeksiyon İşletmelerinde Eğitim Analizi, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 15, ss. 178-184, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. ÜNAL C., GÜNER M., İş Örneklemesi Metodunda Kontrol Limitlerinin Belirlenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 15, ss. 77-80, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. GÜNER M., ÜNAL C., ERP Yazılımları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler, Konfeksiyon Teknoloji, cilt 35, ss. 50-62, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. GÜNER M., ÜNAL C., İşletmelerde Verimlilik ve Kalite İlişkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 14, ss. 138-141, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. GÜNER M., ÜNAL C., Verimlilik Kavramının Konfeksiyon İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 14, ss. 56-60, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. ÜNAL C., TÜLİN Ö., SEVENTEKİN N., Güç Tutuşur Liflerdeki Son Gelişmeler, Tekstil ve Konfeksiyon, cilt 12, ss. 57-62, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. GÜNER M., ÜNAL C., Standart Birim Süre Tespiti İçin Toleransların Belirlenmesi, Tekstil Maraton, cilt 11, ss. 76-79, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÜNAL C., YÜCEL H., ÇAKICI M., Düz Örme Giysi Üretiminde Verimlilik Arttırmak İçin Yeni Bir Çalışma Yönteminin Araştırılması, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu (20.04.2017-21.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÜNAL C., Creating Alternative Production Lines by Using Simulation Technique in Apparel Production, International Conference On Enginerring Technology and Innovation (22.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
3. ÜNAL C., Determining The Work Flow And Standard Unit Times of a Shirt Production Line, Internatıonal Conference On Engıneerıng Technology And Innovatıon (22.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÜNAL C., To Develop A Web-based Software For Mobile Devices In Order To Determine Operators Productivity In apparel Industry, AUTEX 2014 World Textile Conference (26.05.2014-28.05.2014).
Poster
5. ÜNAL C., Examination of Fabric Spreading Process in Order to Create a Model For Determining Standard Unit Time, XIII. International Izmir Textile & Apparel Symposium (02.04.2014-05.04.2014).
Tam metin bildiri
6. ÜNAL C., Determination Of Suitable Line Balancing Algorithm For Technical Textile Production, International Symposium In Knitting and Apparel - ISKA2013 (21.06.2013-22.06.2013).
Tam metin bildiri
7. ÜNAL C., Teknik Tekstil Üretiminde Standart Zaman ve Üretim Akışının Belirlenmesi, 14. Ulusal & 1. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu (08.05.2013-10.05.2013).
Poster
8. ÜNAL C., Konfeksiyonda Amaç Matrisi Yardımıyla Genel Verimlilik Hesabı, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Bildiriler DVD’si) (25.05.2011-27.05.2011).
Tam metin bildiri
9. GÜNER M., ÜNAL C., Inventory Control By Using ABC Analysis In Apparel Industry, XII. International Izmir Textile & Apparel Symposium (28.10.2010-30.10.2010).
Poster
10. ÜNAL C., GÜNER M., Research of Feasibility of Learning Curves In Apparel Industry, XII. International Izmir Textile & Apparel Symposium (28.10.2010-30.10.2010).
Poster
11. ÜNAL C., GÜNER M., ARIKAN C. O., Software Development for Efficiency Measurements In Apparel Industry, XII. International Izmir Textile & Apparel Symposium (28.10.2010-30.10.2010).
Poster
12. ÜNAL C., GÜNER M., A Suitable Line Balancing Algorithm to Create a Module in an Apparel Production Monitoring Software, 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering (Proceedings) (03.06.2010-05.06.2010).
Tam metin bildiri
13. SONER S., ÜNAL C., Maintenance Management in Apparel Industry, The Fourth International Student Conference on Advanced Science and Technology (Program & Papers) (25.05.2010-26.05.2010).
Tam metin bildiri
14. ÜNAL C., GÜNER M., ARIKAN C. O., İş Örneklemesi Yönteminin Kullanılması için Yazılım Geliştirilmesi, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
15. GÜNER M., ÜNAL C., RFID Etiketlerinin Konfeksiyon Sektöründeki Kullanım Alanları, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Poster
16. İLLEEZ A. A., ÜNAL C., GÜNER M., Evaluation of Apparel Plants According to Ergonomic Conditions Using Fuzzy Logic, AUTEX 2009 World Textile Conference (26.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
17. GÜNER M., YAŞATAN İ., ÜNAL C., Deri Konfeksiyon Sektöründe Analitik Ağ Proses Yöntemi (AAP) ile İnsan Kaynağı Seçme Sürecinin Uygulanması, I. International Leather Engineers Symposium (29.04.2009-01.05.2009).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. NURİYEV U., GÜNER M., SOLAKLAR F., GÜRSOY A., ÜNAL C., Tekstil İşletmelerinde Departman Yerleşimi Problemi, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği (YAEM) 29. Ulusal Kongresi (Bildiri Özetleri Kitabı) (22.06.2009-24.06.2009).
Tam metin bildiri
2. GÜNER M., ÜNAL C., AHP Kullanımı ile ERP Yazılımlarının Seçimi, XXVII. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi (02.07.2007-04.07.2007).
Tam metin bildiri
3. GÜNER M., İLLEEZ A. A., ÜNAL C., Analitik İş Değerlendirme Yönteminin Konfeksiyon İşletmelerinde Uygulanması ile Ücret Skalasının Oluşturulması, Uludağ Üniversitesi 10. Ergonomi Kongresi (07.10.2004-09.09.2004).
Tam metin bildiri
4. MEŞE G., ÜNAL C., Tekstil Sektöründe Çalışan Memnuniyeti, XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi (07.09.2004-11.09.2004).
Özet bildiri
5. GÜNER M., ÜNAL C., İLLEEZ A. A., Bilişim Teknolojileri ile ERP Yazılımlarının Seçimleri, XXIV. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi (15.06.2004-18.06.2004).
Tam metin bildiri
6. GÜNER M., ÜNAL C., İLLEEZ A. A., Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Metot Mühendisliği Çalışmaları, XXIV. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi (Bildiriler) (15.06.2004-18.06.2004).
Tam metin bildiri
7. GÜNER M., ÜNAL C., Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Artışını Etkileyen Faktörlerin Uygulanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, IX. Ulusal Ergonomi Kongresi (16.10.2003-18.10.2003).
Tam metin bildiri
8. GÜNER M., ÖNDOĞAN Z., ÜNAL C., Pamuklu Örme veya Dokuma Kumaştan Mamul Konfeksiyon Ürünlerine Son İşlemler, IV. Türkiye Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu (23.03.2001-24.03.2001).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tekstil ve Mühendis, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Industria Textila, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Tekstil ve Konfeksiyon, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Textile Research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. 5746 sayılı Kanun kapsamında belge verilen Ar-Ge Merkezlerinin denetlenmesi, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Proje Hakemliği, 08.10.2015-29.10.2015.
2. Konfeksiyonda Dikim Öncesi Operasyonlarda Yansıtma Teknolojisinin Kullanılması ve Verimliliğin Arttırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 13.07.2015-Devam Ediyor.
3. Konfeksiyon İşletmelerinde İş örneklemesiyle Çalışan Verimliliği Belirlemek İçin Mobil Cihazlarda Kullanılabilir Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 05.07.2013-09.04.2015.
4. Konfeksiyonda Simülasyon Tekniğiyle Yalın Üretim Sistemlerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2013-14.04.2015.
5. İzmir Gelinlik ve Abiye Sektörü Estetik ve Teknik Olarak Üretim Kalitesini Artırıyor, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.09.2009-01.08.2010.
6. Hazır Giyim Sektörünün Az Adetli Çok Modelli Siparişlerinde Üretim Verimliliğini Arttırmak için Modüler Üretim Sisteminin Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.04.2009-01.10.2010.
7. Simülasyon Modelleme İle Bir Konfeksiyon İşletmesinde Üretim Planlaması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.04.2009-01.10.2010.
8. Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde İş Örneklemesi Yönteminin Kullanılması İçin Yazılım Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.05.2005-26.01.2009.
9. Bilişim Teknolojisini Kullanarak Kurumsal Kaynak Planlamasını Hazır Giyim İşletmelerine Uygunluğunun Araştırılması ve Yararlarının Ölçülmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.07.2003-30.11.2006.
10. Analitik İş Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesiyle Konfeksiyon İşletmelerinde Ücret Skalasının Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.03.2003-09.11.2005.
11. Giysi Modeli İle Kumaş Desen ve Enini İlişkilendirerek Üretimde Kumaş Verimliliğini Artırma Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2004.